Wymienią dach

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zamierza wymienić dach na budynku, w którym mieści się administracja placówki. Jest to wyzwanie, ponieważ budynek ma ponad 100 lat i wszelkie remonty są prowadzone pod okiem konserwatora zabytków - powiedziała radiuCENTRUM Sylwia Kordylas zastępca dyrektora placówki.

Część obiektów, w dawnych wojskowych koszarach pobudowano jeszcze w czasach zaboru pruskiego, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Do 1993 roku w budynku, którego dach wymaga kapitalnego remontu, mieścił się sztab dowództwa 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej. Odkąd obiekty powojskowe przekazano na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, w dawnej siedzibie sztabu mieści się administracja placówki. Solidne mury się dobrze trzymają, remonty wewnątrz budynku były stopniowo przeprowadzane ale dach nadgryza przysłowiowy ząb czasu. "Przyszedł czas na całkowitą wymianę poszycia dachowego" - mówi Sylwia Kordylas - zastępca dyrektora Centrum.

Koszt wymiany dachu na razie nie jest znany ale jest zapewnienie Komendy Głównej OHP, że pieniądze wyasygnuje. Jeśli chodzi o zakres prac to będzie on zbliżony do tych, które wykonano w ubiegłym roku na stołówce, rówieśniczce budynku administracji, czyli wymiana dachówki ceramicznej z całkowitą wymianą łat i naprawa więźby dachowej. Aktualnie przeprowadzane są pomiary powierzchni i trwa wstępne szacowanie kosztów. W najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).