Zasłużeni

Rada Miejska w Pleszewie nadała tytuły Zasłużonych dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew dwóm kapłanom przechodzącym na emeryturę ks. prałatowi Henrykowi Szymcowi - proboszczowi parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela oraz ks. prałatowi Wiesławowi Kondratowiczowi - proboszczowi parafii św. Bartłomieja w Kowalewie. Wręczenie dyplomów odbędzie się na pożegnalnych mszach księży w ich parafiach.

Ks. prałat Henryk Szymiec trafił do Pleszewa do fary w 2001 roku z Kalisza, gdzie organizował Wyższe Seminarium Duchowne, był też budowniczym Kurii oraz Domu Księży Seniorów. W 1997 roku był z ramienia Kurii organizatorem wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Będąc już w Pleszewie, zabiegał o ustanowienie Jana Chrzciciela patronem miasta, angażował się w nadanie Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela MiG Pleszew, powołał w parafii Akcję Katolicką, aktywnie działającą, przeprowadził liczne remonty fary, stworzył Kaplicę Wieczystej Adoracji, powiększył cmentarz parafialny, włączał się w liczne dzieła na rzecz miasta m.in. w budowę pomnika powstania wielkopolskiego. Ks. Wiesław Kondratowicz był proboszczem w Kowalewie 30 lat. Utworzył tam Diecezjalny Ośrodek Trzeźwości, w którym leczą się nie tylko kapłani, przeprowadził liczne remonty w kowalewskim kościele i w obejściu kościoła, gdzie powstał Parafialny Park Rodzinny ze stacjami drogi krzyżowej, organizował obozy letnie i zimowiska. Pozostanie po nim parafialne muzeum, w którym zgromadzono liczne eksponaty m.in. resztki XVII-wiecznej polichromii z kościoła, rozebranego w 1938 roku. Wręczenie kapłanom dyplomów i złotych miniaturek herbu miasta Pleszewa odbędzie się podczas mszy św. pożegnalnych w parafiach, które opuszczają.


na fot. od lewej: ks. prałat Wiesław Kondratowicz, bp. kaliski Damian Bryl

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).