Co można wyczytać z etykiety kosmetyków?

Kupowanie kosmetyków to współcześnie nie tylko domena kobiet, lecz również mężczyzn. Dzięki nim można właściwie zadbać o higienę, a także poprawić wygląd. Wybierając produkty kosmetyczne, warto zwrócić uwagę na ich etykiety. Pełnią one nie tylko funkcję marketingową, lecz także informacyjną. Producenci muszą na nich umieścić kilka ważnych elementów. Czego można dowiedzieć się z etykiety kosmetycznej?

Jakie informacje powinny znaleźć się na etykiecie kosmetyku?

Kosmetyki, w zależności od rodzaju, mają wiele różnych zastosowań. Upiększają, pielęgnują, myją – zawsze muszą być jednak bezpieczne dla użytkowników, a przy tym dobrze oznakowane. Prawo stoi po stronie konsumentów i nakłada na producentów obowiązek umieszczania na opakowaniach konkretnych danych. Firmy, które przygotowują etykiety na kosmetyki do wydruku, powinny więc zwrócić uwagę na to, czy znalazły się na nich informacje dotyczące:

  • nazwy podmiotu wytwarzającego produkt wraz z jego adresem – co więcej, jeśli kosmetyk powstał poza terenem Unii Europejskiej, na opakowaniu należy podać kraj, z którego pochodzi;
  • ilości produktu znajdującego się w opakowaniu – w przypadku kosmetyków stosuje się jednostki masy albo objętości i wyraża się je w gramach lub mililitrach;
  • daty, która określa minimalną trwałość kosmetyku – należy poprzedzić ją słowami: „Najlepiej zużyć przed końcem” lub umieścić obok symbol klepsydry; obowiązek podawania daty dotyczy produktów, których minimalna trwałość wynosi mniej niż 30 miesięcy. Warto jednak zaznaczyć, że nie wymaga się jej w przypadku kosmetyków wykazujących niewrażliwość na działanie czynników pochodzących z otoczenia, jednorazowego użytku oraz tych, których się nie otwiera (np. sprayów);
  • numeru partii produktu (często jest to jednocześnie data minimalnej trwałości);
  • składników zawartych w kosmetyku – ich nazwy powinny być podane zgodnie z nomenklaturą INCI (International Nomenclature of Chemical Ingredients) w kolejności od ingredientu, którego jest najwięcej, do tego, którego jest najmniej; należy też wyszczególnić alergeny;
  • symbolu PAO (Period After Opening) – jest to graficzne przedstawienie słoiczka; umieszcza się go na produktach wielokrotnego użytku. Pokazuje on, jak długo po otwarciu kosmetyku zachowa on czystość mikrobiologiczną;
  • szczególnych środków ostrożności – konieczne jest to wtedy, gdy takowe występują. Może to być informacja dotycząca np. tego, że kosmetyk jest łatwopalny lub że nie powinno się go używać w okolicach oczu.

Jak widać, na etykiecie kosmetyku zawsze muszą znaleźć się najważniejsze informacje pozwalające na bezpieczne i efektywne korzystanie z danego produktu.

Dodatkowe dane, które można spotkać na kosmetycznych etykietach

Producenci mogą zawrzeć na opakowaniu kosmetyków dodatkowe informacje. Najczęściej decydują się umieścić napisy lub symbole pokazujące, że dany produkt nie był testowany na zwierzętach lub ma organiczny, ekologiczny lub naturalny skład. Oprócz tego konsumenci mogą czasem dowiedzieć się z etykiety, że firma, która wyprodukowała dany kosmetyk, współpracuje z organizacjami recyklingującymi opakowania.

artykuł partnera

NEWS nr 2: 

N