Platan wrócił

Do parku w Dobrzycy wrócił platan klonolistny, potomek największego drzewa w Wielkopolsce, posadzonego dla uczczenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Przez 15 lat drzewko rosło w Borucinie, dokąd je zabrał Michał Karalus - pierwszy kierownik dobrzyckiego muzeum, późniejszy starosta, wyprowadzając się z Dobrzycy. Teraz, postanowił drzewo zwrócić.

Platan klonolisty, zwany konstytucyjnym, rośnie tuż przy wejściu do parku w Dobrzycy, podobno składa się z trzech zrośniętych drzew posadzonych przez Augustyna Gorzeńskiego - posła na Sejm Czteroletni, który w 1791 roku uchwalał Konstytucję 3 Maja. Jest największym drzewem w Wielkopolsce. W obwodzie ma ponad 1000 cm.

na fot.: platan konstytucyjny

Michał Karalus - pierwszy kierownik muzeum w Dobrzycy, późniejszy starosta pleszewski, wyprowadzając się 15 lat temu z domu ogrodnika w Dobrzycy do Borucina, zauważył nad stawem metrowej wysokości drzewko, którego, na szczęście, nikt nie skosił. Postanowił je zabrać do Borucina. Na miejscu trzykrotnie je przesadzał, bo drzewko szybko rosło. Postanowił znaleźć dla niego bardziej godne miejsce. A jest nim dobrzycki park, gdzie rośnie platan macierzysty.

na fot.: transport platana z Borucina do Dobrzycy

Dyrektor Muzeum Ziemiaństwa Wiesław Kaczmarek się zgodził i kilka dni temu wyspecjalizowana firma przywiozła i przesadziła platana do parku w Dobrzycy - znaleziono mu miejsce naprzeciwko dawnego domu ogrodnika i panteonu. Michał Karalus ma pomysł, żeby drzewom nadać imiona - temu starszemu - Augustyn od generała Gorzeńskiego, jego potomkowi - Michał.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).