W zamiarze ewentualnym...

Przed kaliskim sądem zakończyła się sprawa głośnego zabójstwa 35-letniego mieszkańca Ociąża z końca 2021r. Według ustaleń prokuratury 3 oskarżeni mężczyźni wielokrotnie bili Leszka M. drewnianą pałką i gołymi rękoma, a także kopali poszkodowanego w głowę. Następnie wbrew jego woli przewieźli go samochodem na drogę polną, gdzie ponownie został pobity. Po skrępowaniu nóg poszkodowanego pasem holowniczym ciągnęli go po ziemi za samochodem. Pod koniec, mężczyznę już prawdopodobnie w stanie agonalnym, wrzucili do bagażnika i zawieźli do Ociąża, gdzie pozostawili go na schodach prowadzących do mieszkania jednego ze świadków.

"W tych okolicznościach wnoszę o uznanie wszystkich oskarżonych za winnych czynów zarzuconych im w akcie oskarżenia i wnoszę o wymierzenie im kar adekwatnych do popełnionego czynu. Wobec Łukasza D i Marcina SZ. wnoszę o wymierzenie kary 25 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie kosztów sądowych. Jeżeli chodzi o Rafała K., wnoszę o orzeczenie kary 15 lat pozbawienia wolności i zasądzenie kosztów postępowania" - podsumował swoją mowę końcową prokurator Tomasz Łakomy z prokuratury rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Żona brutalnie zamordowanego Łukasza M, występująca jako oskarżyciel posiłkowy łamiącym się głosem poprosiła kaliski sąd o wymierzenie każdemu z mężczyzn kary 25 lat pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia lub karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Swój głos w tej sprawie zabrali też oskarżeni, którzy nie przyznali się do zabójstwa a jedynie do pobicia pokrzywdzonego. W mowach końcowych przepraszali za to, co się stało.

Obrońcy oskarżonych o zabójstwo wnosili o zmianę kwalifikacji czynu na pobicie i "wymierzenie sprawiedliwej kary w dolnych granicach ustawowego zagrożenia". Obrońca Rafała K. Wniósł o karę 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok kaliskiego sądu ogłoszony zostanie 28 listopada.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).