Nowe obwody

Nowe obwody łowieckie w Wielkopolsce. Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli właśnie nowy podział, zgodnie z którym teren województwa będzie podzielony na 499 obwodów łowieckich w tym 389 polnych i 110 leśnych. Prace nad nowym podziałem trwały dwa lata. Były konieczne, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część zapisów z poprzedniej ustawy. Jak informuje radioCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego teraz obwody łowieckie muszą mieścić się w granicach województwa:

"Teraz każdy właściciel gruntów może wystąpić do swojego starosty o oświadczenie i w ten sposób myśliwi nie będą mogli urządzać polować na jego terenie. Poza tym dokonaliśmy kategoryzacji tych obwodów. Jest to istotna informacja, jaka zwierzyna bytuje na danym obszarze, ale też bardzo ważne w kontekście odszkodowań które myśliwy płacą rolnikom, właścicielom gruntów za szkody jakie dzika zwierzyna poczyniła na ich terenie".

na fot.: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Łowiectwo jest oczywiście związane z wykonywaniem polowania, jednak pod tym pojęciem należy też rozumieć całą gospodarkę łowiecką mającą na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną. Uchwała wielkopolskich radnych będzie jednak obowiązywała od kwietnia 2022 ponieważ Sejm jest w trakcie nowelizacji ustawy ze względu na fakt, że kilka województw nie zdąży z podziałem regionów na nowe obwody łowieckie.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).