Budżet Szczytnik uchwalony

Radni gminy byli jednomyślni. Głosowanie nad budżetem gminy Szczytniki na rok 2023 odbyło się bez żadnych niespodzianek. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały budżetowej.

Jak informuje urząd w Szczytnikach wójt gminy Szczytniki Marek Albrecht i skarbnik Małgorzata Bloch szczegółowo przedstawili projekt budżetu. Planowany budżet wynosi ponad 45 000 000 złotych. W tym dochody bieżące niemal 34 000 000, a dochody majątkowe przeszło 11 000 000 złotych. Natomiast wydatki gminy w bieżącym roku zaplanowano na kwotę ponad 49 000 000 złotych. Deficyt wyniesie przeszło 4 400 000 złotych, a zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz kredytem. Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2024 to ponad 10 000 000 złotych tj. przeszło 22% planowanych dochodów.

Gminne władze zaplanowały szereg inwestycji, najważniejsze to: poprawa stanu gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik; kompleksowa przebudowa dróg gminnych: Tymieniec Kąty, Tymieniec Jastrząb, Staw, Sobiesęki Trzecie, Pieńki, Kornelin, Mała Gmina, Kobylarka – Staw; termomodernizacja budynku GOPS. W budżecie przewidziano także środki na zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Joance, Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz dotację dla OSP w Stawie na zakup nowego samochodu bojowego.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).