Co z pieniędzmi ?

Komisja Europejska wprowadziła do Umowy Partnerstwa z Polską zapis, zakazujący finansowego wsparcia dla gmin czy powiatów, które podjęły jakiekolwiek działania, sprzeczne z zasadami antydyskryminacyjnymi, w tym dotyczącymi osób LGBT. Wśród gmin, które miałyby obejść się smakiem przy podziale 72 200 000 000 (72,2 miliardów) euro, wymienia się między innymi gminę Szczytniki (pow. kaliski). Czy słusznie?

"Gmina Szczytniki, czy też rada gminy nie podjęła żadnej uchwały związanej z LGBT, a jedynie wyraziła swoje stanowisko. Różnica między stanowiskiem a uchwałą jednak jest znaczną, bo uchwała jednak ma moc sprawczą, a stanowisko to tylko wyrażenie opinii radnych. Tak samo, jak każdy mieszkaniec gminy ma prawo mieć swoje zdanie, tak samo wydaje mi się, może mieć to zdanie rada czy też każdy radny z osobna. Reasumując, jest to znaczna różnica między uchwałą a stanowiskiem, a niektórzy po prostu mylą te dwie rzeczy" - powiedział radiuCENTRUM Marek Albrecht - wójt gminy Szczytniki.


na fot.: Marek Albrecht / wójt gminy Szczytniki

Rada gminy Szczytniki w dniu 9 maja 2019 r. wydała stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender. W myśl nowego zapisu zaakceptowanego przez polski rząd, jak i Komisję Europejską "Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady. W przypadku, gdy beneficjentem jest samorząd, który podjął jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z tymi zasadami, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone.

Pozostaje więc pytanie, czy przepis ten dotyczy jedynie uchwał, czyli aktów prawa miejscowego, czy każdego działania władz samorządowych włącznie z opiniami czy stanowiskami.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).