Bez zaufania

Wójt Żelazkowa, Sylwiusz Jakubowski bez wotum zaufania i bez absolutorium. Na czerwcowej sesji rady gminy Żelazków rajcy głosowali nad udzieleniem włodarzowi Żelazkowa absolutorium za wykonanie budżetu z 2019 roku. Za było 5 osób, 6 wstrzymało się od głosu, a 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu. W efekcie projekt uchwały ws. udzielenia wójtowi Żelazkowa absolutorium odrzucono.

Podobnie wyglądała sytuacja ws. rozpatrzenia projektu uchwały dotyczącej udzielenia Jakubowskiemu wotum zaufania. W tym przypadku 4 rajców było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu i aż 5 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Tym samym wójt Żelazkowa nie otrzymał wotum zaufania.

Udzielenie absolutorium jest ściśle powiązane z procedurą budżetową. Radni w ten sposób wyrażają swoją akceptację dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta. Wiąże się to także z odpowiedzialnością włodarza za prowadzenia gospodarki finansowej gminy.

Natomiast wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy, które dotyczą łącznej działalności włodarza w roku 2019.

Warto dodać, że dwukrotne nieudzielenie wójtowi wotum zaufania może skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania włodarza.

na fot.: Sylwiusz Jakubowski / wójt Żelazkowa

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).