Zastępca wójta

Na początku minionego tygodnia mieszkańcy gminy Żelazków wybrali nowego wójta. Został nim Michał Kraszkiewicz, który przez dwa miesiące był komisarzem gminy Żelazków. Po tygodniu od ogłoszenia wyników wyborów nowy wójt powołał swojego zastępcę. Od 1 sierpnia wicewójtem jest Anna Sar, która od niemal 25 lat pracuje w Urzędzie Gminy Żelazków. Do tej pory zajmowała się obsługą biura rady gminy, oświatą, kulturą, sportem i ochroną środowiska. Była też zastępcą byłego wójta Żelazkowa - Sylwiusza Jakubowskiego. Jak zapowiada nowy włodarz gminy, powierzoną jej funkcję będzie łączyć z kierowaniem referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).