Rocznicowa monografia

Na setne urodziny Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu doczekała się monografii. Historię straży spisał choczanin Jan Woldański – zawodowy strażak, spisujący nie tylko dzieje straży ale też Chocza. Do 135 – stronicowej książki dołączono multimedialną płytę zawierającą 180 zdjęć.

Spisywanie historii chockiej straży zajęło Janowi Woldańskiemu 5 lat.  Książka, której promocja odbyła się na uroczystościach jubileuszowych zawiera historię Chocza oraz straży. Pierwszy spisany dokument – protokół założycielski Towarzystwa Ogniowego w Choczu napisany oczywiście w języku rosyjskim, pochodzi ze stycznia 1908 roku i znajduje się w Archiwum Państwowym w Łodzi. Z kolejnych wynika, że na początku strażacy mieli wóz konny rekwizytorski do wożenia strażaków, trzy beczki na wodę, sikawkę konną. 

Książka zawiera stare zdjęcia, natomiast nowsze znajdują się na multimedialnej płycie, którą wypalił syn Jana Piotr Woldański – prezes OSP w Choczu. Została wydana dzięki wsparciu finansowemu sponsorów w tym powiatu pleszewskiego. Jan Woldański jest pasjonatem straży pożarnej – pracuje jako szef jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Pleszewie, jest też pasjonatem historii Chocza, który do 1870 roku był miastem, potem ukazem carskim prawa miejskie stracił. Woldański wydał kilka broszur historycznych, aktualnie pisze o historii pożarnictwa powiatu pleszewskiego. Jest to jego praca magisterska. Jan Woldański jest studentem wydziału historii służb mundurowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).