Brodząc cmentarną aleją

"Dlaczego Miasto Kalisz, które czerpie zyski z działalności Cmentarza Komunalnego, nie zadba o cmentarne alejki?", pyta za pośrednictwem Linii Interwencyjnej Radia Centrum (62 503 11 99) słuchacz.
Główne ścieżki największej kaliskiej nekropolii od początku utworzenia nie mogą doczekać się chodników czy kostki brukowej.

We wtorek, po deszczu, dołki zamieniły się w kałuże, a odwiedzający groby musieli je omijać szerokim łukiem, grzęznąc w błocie. Nie inaczej jest zimą, kiedy na dróżkach zalega śnieg i są niebezpiecznie oblodzone.

"Przecież wszyscy, chowając naszych zmarłych i wnosząc wymagane opłaty, mamy prawo domagać się tutaj jakiegoś porządku" - dodaje słuchacz Radia Centrum.


O wyjaśnienia i komentarz Radio Centrum poprosiło w środę gospodarza cmentarza i administrację, ale bez skutku. Ostatecznie, po naszej interwencji u wiceprezydent Kalisza Karoliny Pawliczak, sprawę przedstawiła rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego. Elżbieta Zmarzła powiedziała Radiu Centrum o prowadzonych na cmentarzu pracach, a modernizację alejek - dopiero w kolejnych latach - uzależnia od środków wygospodarowanych przez Miasto Kalisz:

"W ostatnich 2 latach, czyli od czasu kiedy Miasto administruje Cmentarzem Komunalnym, co roku były modernizowane alejki. W 2014 r. wykonano modernizację alejki o długości 150 metrów. Jest to alejka usytuowana wzdłuż kwatery nr 13. W bieżącym roku Miasto realizuje poważną inwestycję, polegającą na modernizacji i przebudowie istniejącego domu przedpogrzebowego z kaplicą oraz innymi pomieszczeniami służącymi przechowywaniu osób zmarłych, jak również z pomieszczeniami WC (udogodnienia dla osób niepełnosprawnych). Koszt tej inwestycji przekracza 1 000 000 zł.

W ramach innych zadań służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Kalisza czy osób odwiedzających Cmentarz Komunalny, jest opracowywany projekt na nowe kolumbarium (do chowania prochów w urnach), a także projekt na oświetlenie cmentarza. Jeszcze w tym roku będą postawione pierwsze lampy oświetlające Aleję Główną oraz kwaterę nr 25. W I półroczu 2015 r. dokonano naprawy ogrodzenia Cmentarza Wojskowego (oś.Majków) na długości 44 metrów, uzupełniono też ubytki w ogrodzeniu Cmentarza Komunalnego. Z uwagi na wymienione inwestycje w roku bieżącym nie przewiduje się budowy nowych alejek, a prace zostaną ograniczone do bieżącej naprawy miejsc uszkodzonych.
Tak więc zaangażowanie Miasta w utrzymanie Cmentarza Komunalnego i poprawę jego infrastruktury, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania mieszkańców Kalisza, jest bardzo duże i wręcz bezprecedensowe, w porównaniu do lat ubiegłych. Dla poprawy nadzoru nad bezpieczeństwem osób odwiedzających Cmentarz Komunalny oraz właściwym zachowaniem osób i firm realizujących prace na cmentarzu, został zakupiony system monitoringu, który jest obecnie instalowany".

Cmentarz Komunalny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej był urządzany etapowo w latach 60-tych, na terenach byłego poligonu wojskowego w Kościelnej Wsi. Pierwszy pochówek na cmentarzu miał miejsce 25 stycznia 1971 roku, w kwaterze nr 7. Do końca 1971 roku pochowano 44 osoby. W ostatnich latach średnia pochówków w skali roku wynosi kilkaset.

Kaliska nekropolia poszerzy się o nowy teren przy ul. Poznańskiej - w stronę szpitala "okrąglaka". To konieczne ze względu na brak miejsc pochówku. Tych wystarczy na jakieś 2 - 3 lata.

Swoją drogą zastanawia, dlaczego odpowiedzialnym za ostateczny wizerunek miejsca ostatecznego spoczynku, trzeba było aż pół dnia, by zająć w tej sprawie ostateczne stanowisko ?

* * *

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).