Monografia diecezji

W Centrum Józefologicznym w Kaliszu odbyła się promocja monografii diecezji kaliskiej zatytułowanej "Diecezja Kaliska - parafie - kościoły - kaplice. Przeszłość i teraźniejszość". Książka jest dziełem ks. prof. Michała Kielinga oraz dr. Sławomira Kęszki.

Liczy 911 stron, waży kilogram, zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące diecezji kaliskiej. Jest bardzo ważnym wydawnictwem - nie tylko dla biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, który podkreślał na promocji, że wreszcie ma wszystkie parafie zebrane w jednym miejscu.

Diecezja kaliska ma dopiero 24 lata, została utworzona przez Jana Pawła II z parafii należących wcześniej do archidiecezji poznańskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji częstochowskiej, włocławskiej, wrocławskiej i opolskiej. Teraz wszystkie parafie ze swoją historią i i teraźniejszością, współczesnością znalazły się w jednej książce, nad którą przez pół roku pracowali dwaj kapłani: ks. prof. Michał Kieling i ks dr Sławomir Kęszka. Współpracowali z autorami proboszczowie oraz historyk, regionalista Jerzy Aleksander Splitt. Monografia zawiera dzieje chrześcijaństwa na tym terenie od X wieku, sylwetki błogosławionych, sylwetki biskupów kaliskich, najważniejsze wydarzenia. Na pewno warto ją mieć i zaglądać do niej, napisana jest językiem przystępnym, mimo iż stworzyli ją naukowcy.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).