Nowe imiona szkół Kalisza

Dwie kaliskie szkoły mają nowych patronów. O nadanie imion placówkom wnioskowali dyrektorzy Technikum nr 4 i V Liceum Ogólnokształcącego.
"Rada Miejska przychyliła sie do ich opinii i obie szkoły mają patronów" - podkresla wiceprezydent Tadeusz Krawczykowski.
"Technikum nr 4 przy ul. Częstochowskiej, które wchodzi w skład Zespołu Szkół otrzymało imię księdza Józefa Sieradzana. To jest znamienita postać, charyzmatyczny kapłan. Druga szkoła - Liceum nr 5 otrzymało imię Jana III Sobieskiego - tu także nie potrzebuję komentować nazwiska, postać znana uczniom z historii, postać powszechnie znana".
Wiceprezydent podkreśla, że podjeta uchwała jest zwieńczniem długotrwałej procdury związanej z nadaniem imin szkołom. Najpierw bowiem uczniowie, nauczyciele i rada rodziców przedstawiali kandydatów na patrona. Później wszystkie kandydatury omówiono i wybrano najlepszą. Następnie wybór zatwierdziła rada pedagogiczna i wystąpiła z wnioskiem do prezydenta o nadanie imienia. Prezydent propozycję zaopiniował i przekazał radzie miejskiej i ta podjęła ostateczną decyzję.
Uroczystości związane z nadaniem imion V LO i Technikum nr 4 odbędą się na wiosnę.

jaskoatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).