(Sekret)arz

Od 1 września Stawiszyn w powiecie kaliskim ma nowego sekretarza. Została nim Agnieszka Morawska, wcześniej doradca burmistrza Stawiszyna.
Słuchacz Radia Centrum redakcję za pośrednictwem Linii Interwencyjnej (62 503 11 99, redakcjaatrc.fm) o nazwisku wybranej osoby poinformował przed rozstrzygnięciem konkursu.

Jego zdaniem konkurs został "zorganizowany" tak, by ograniczyć dostęp do niego potencjalnym kandydatom, a jednocześnie by mogła go wygrać "wiadoma osoba". Zdaniem słuchacza burmistrz Stawiszyna w ogłoszeniu konkursowym zawyżyła kryteria ustawowe.
"W zamieszczonym ogłoszeniu były tzw. wymagania niezbędne, które w stosunku do kryteriów ustawowych są zawyżone. Kandydat miał wykazać się 5-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym, a ustawa przewiduje jedynie co najmniej 2 lata takiego stażu.

W wymaganiach dodatkowych znalazły się między innymi:

1) preferowane studia podyplomowe w zakresie rozwoju lokalnego w samorządzie terytorialnym,

2) doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych z funduszy europejskich potwierdzone zdobytymi referencjami - napisał do Redakcji Radia Centrum słuchacz.

Zarzuty odpiera burmistrz Stawiszyna, Justyna Urbaniak. "Konkurs na sekretarza gminy został ogłoszony zgodnie z obowiązującym prawem. Mam też prawo do stawiania dodatkowych warunków" - powiedziała Radiu Centrum Justyna Urbaniak:

"Zakres obowiązków sekretarza jest spójny z obowiązującym regulaminem Urzędu Gminy. Oprócz obowiązków wynikających z ustawy, zakres obowiązków sekretarza został poszerzony o tematykę pozyskiwania funduszy, stąd wymagania dodatkowe. W ogłoszeniu zaostrzono też kryteria zatrudnienia sekretarza poprzez wymóg dłuższego zatrudnienia na urzędniczym stanowisku kierowniczym. W piśmiennictwie przyjmuje się pogląd, że pracodawca ma prawo, w ramach swobodnego doboru pracowników, stawiać wymagania dodatkowe kandydatom. A że zakres obowiązków sekretarza został poszerzony o takie zadania, stąd konieczność wymagań dodatkowych".

Dotychczasowa sekretarz otrzymała wypowiedzenie z pracy. Sprawa znajdzie finał w Sądzie Pracy. Burmistrz Stawiszyna ma zastępcę, w ramach powołania został nim Grzegorz Kaczmarek. Justyna Urbaniak automatycznie nie ma doradcy.

na fot.: (od prawej) Justyna Urbaniak

To nie jedyny ogłoszony konkurs przez urząd. Gmina poszukiwała też urzędnika ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego. Na oba konkursy wpłynęło po jednej ofercie.

"Kandydaci spełnili stawiane im warunki" - dodała Justyna Urbaniak.

Autor: 

Personalia

e-mail
wojtys@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Wojtyś

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).