Komercjalizacja szpitali

ogranicza dostęp do leczenia
33%
polepsza organizację ich działania
51%
nic nie zmienia dla pacjenta
16%
Razem głosów: 579