Rok 2013

będzie lepszy dla Polski niż rok 2012
16%
będzie gorszy dla Polski niż rok 2012
44%
jaki będzie, nie wie nikt...
40%
Razem głosów: 861