Kryjom nadal na czele LZS

Jerzy Kryjom nadal będzie przewodniczył Radzie Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe – to najważniejsza decyzja Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego tej organizacji, które wyłoniło spośród siebie nową 11-osobową radę.

Na terenie Gminy Ostrów mieszka ponad 18 000 osób. Legitymację członkowską LZS posiada prawie 3800 mieszkańców. Zarejestrowanych jest 65 sekcji sportowych oraz 5 sekcji turystycznych. - Liczby świadczą o tym, że działamy prężnie – powiedział  Jerzy Kryjom. W skład nowej 11-osobowej Rady Gminnej Zrzeszenia LZS weszły następujące osoby: Jerzy Kryjom, Paweł Perz, Rafał Szubert, Krystyna Denkowska, Zbigniew Dolata, Jan Szuławy, Robert Strzelczak, Marcin Smętek, Mieczysław Skiera, Michał Szymoniak i Arkadiusz Tomczak.
Członkowie nowej rady ustalili, że przewodniczącym pozostanie Jerzy Kryjom. Podział kolejnych funkcji pomiędzy członków odbędzie się na pierwszym zebraniu tej rady.
Na wniosek Rady Gminnej, Rada Wojewódzka przyznała złotą honorową odznakę LZS Antoniemu Hadrysiowi oraz Robertowi Strzelczakowi. Podczas  zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego przed kilkoma dniami,  Mariana Matysiaka, silnie związanego także z ruchem LZS.

kmiecikatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).