Gorzej się nie da

Absolwenci szkół średnich rekrutują się na wyższe uczelnie. Ale nie wszyscy mają z czego...

O ile egzaminy w samym Kaliszu wypadły nieźle i na pewno powyżej średniej wielkopolskiej, czy krajowej, o tyle powiat kaliski z dwiema szkołami zawodowymi (zespołami szkół) nie ma powodów do radości.

"To co się stało z tegorocznymi wynikami w powiecie kaliskim, wymaga głębszej analizy i zdecydowanych działań" - podkreśla w rozmowie z radiemCENTRUM Violetta Słupianek, dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, które sprawuje nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi:

"Być może zbyt duży nacisk położono tylko na kształcenie zawodowe, a nie ogólne. Trudno nie odnieść wrażenia, że jednak wynik jest DRAMATYCZNY w stosunku do M. Kalisza. Taka sytuacja nie może się powtarzać, bo zamykamy w ten sposób tym młodym ludziom możliwość dalszego kształcenia."

na fot.: Violetta Słupianek / dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu

A jak to wygląda w zestawieniu wyników z obu powiatowych szkół?

"Z danych wynika wprost, że większość nie zaliczyła progu 30%, czyli tak naprawdę nie może się poszczycić sukcesem na egzaminie maturalnym, a co za tym idzie, zamykamy absolwentom drogę do dalszego rozwoju..."

Mimo wpisanego w reformę oświaty promowania szkolnictwa zawodowego to kształcenie ogólne pozostaje wciąż najważniejszym wyborem uczniów z tzw. podwójnego rocznika.

Właśnie zakończył się pierwszy nabór - we wrześniu w szkołach średnich spotkają się absolwenci wygaszonych gimnazjów i pierwsi z 8-klasową podstawówką. W ocenie Violetty Słupianek do przyjęcia zwiększonej liczby uczniów lepiej przygotowało się miasto i to w nim w większości młodzi ludzie chcą kontynuować naukę.

Aż 60% zrekrutowanej do kaliskich szkół średnich młodzieży to mieszkańcy nie Kalisza, ale powiatu kaliskiego - poinformował na konferencji podsumowującej pierwszy nabór szef miejskiej oświaty, Mariusz Witczak.

na fot.: Mariusz Witczak / naczelnik Wydziału Edukacji UM w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).