Nowe przepisy

Nowe przepisy i nowe obowiązki dla hodowców trzody chlewnej. Od 28 lutego, w związku z zapobieganiem afrykańskiemu pomorowi świń (ASF), wszystkie gospodarstwa w kraju - nie tylko na terenach zagrożonych występowaniem choroby - muszą przestrzegać wynikających z ministerialnego rozporządzenia nakazów i zakazów - powiedziała radiuCENTRUM Joanna Kokot-Ciszewska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu:

"Nakazuje się karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt, prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem innych zwierząt, - utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie, mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń, bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń oraz używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności. Obowiązkowe jest wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu."


na fot.: Joanna Kokot-Ciszewska / powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu

Powiatowi lekarze weterynarii w całym kraju zobowiązani są do kontroli hodowli i wychwytywania ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli takie wystąpią, kontroler może wydać nakaz usunięcia uchybień, ale także nakaz uboju lub zabicia zwierząt, a także zakaz prowadzenia hodowli. W takim przypadku hodowcom nie przysługuje odszkodowanie za ubite lub zabite świnie.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).