120 urodziny Kulisiewicza

120-te urodziny kaliskiego grafika Tadeusza Kulisiewicza - uroczyście uczci Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. W środę 13 listopada w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4 (wejście od ul. Łaziennej) otwarta zostanie unikatowa wystawa pt. „Mistrz i uczniowie. Tadeusz Kulisiewicz i tradycje warszawskiej grafiki warsztatowej”. Będzie to okazja do zapoznania się z graficzną sztuką okresu międzywojennego. Po raz pierwszy w Kaliszu zostaną pokazane prace z kręgu twórców Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Ryt ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wystawa przedstawia drogę artystycznego rozwoju Tadeusza Kulisiewicza od pierwszych prób rysunkowo-malarskich w kaliskim Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki (obecnie II Liceum Ogólnokształcące) poprzez naukę w Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej w Poznaniu i studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (1923-1926).
Centrum ekspozycji budują grafiki twórców z pracowni prof. Władysława Skoczylasa, zrzeszonych w przedwojennym Stowarzyszeniu Polskich Artystów Grafików Ryt, do którego należał Kulisiewicz. W tym kręgu sztuka kaliszanina dojrzewała, bardzo szybko osiągając poziom mistrzowski. Jego prace pokazywane na szerokim tle jednoznacznie odkrywają walor oryginalności. Trzeba jednak podkreślić, że wszyscy twórcy prezentowani w Kaliszu m.in. Edmund Bartłomiejczyk, Stanisław Ostoja Chrostowski, Tadeusz Cieślewski syn, Janina Konarska, Wiktoria Goryńska, Bogna Krasnodębska-Gardowska, należą do czołówki grafików okresu międzywojennego. To ich wspólna praca wykonana pod kierunkiem prof. Władysława Skoczylasa oraz indywidualne osiągnięcia zbudowały markę polskiej ksylografii w Europie.

Na wystawie prezentowane będą prace ze zbiorów własnych MOZK oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Kaliska placówka mogła także liczyć na życzliwość kaliszan, którzy otworzyli swoje prywatne kolekcje.
Ekspozycja czynna będzie do 30 stycznia 2020 r.

Zaprezentowany zostanie również katalog prac Tadeusza Kulisiewicza opracowany specjalnie z myślą o jubileuszu 120 urodzin artysty. Obszerna publikacja pt. „Tadeusz Kulisiewicz. 120 na 120” zawiera sto dwadzieścia specjalnie wyselekcjonowanych prac artysty pochodzących z rożnych okresów działalności artystycznej Kulisiewicza (wszystkie ze zbiorów MOZK) i stanowi swoiste podsumowanie jego drogi artystycznej. Wydanie albumu sfinansowane zostało przez Miasto Kalisz w ramach obchodów Roku Kulisiewicza. Publikację będzie można otrzymać nieodpłatnie.

Dodatkową atrakcją artystycznego popołudnia będzie z pewnością specjalnie na tę okazję przygotowany tort.

autor: redakcjaatrc.fm za: MOZK

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).