Jak zostać artystą

We wrześniu Wieża Ciśnień rozpoczyna realizację projektu „Od obserwatora do kreatora, czyli jak zostać artystą”, skierowanego jest do młodzieży uczęszczającej do świetlic socjoterapetucznych w Kaliszu.
Projekt zakłada zaangażowanie młodzieży w proces powstania dzieła artystycznego od etapu tworzenia, poprzez zgłębianie wiedzy teoretycznej, aż po prezentację efektów swojej pracy twórczej szerszej publiczności.

Program polega na realizacji warsztatów artystycznych oraz mini wykładów na temat sztuk plastycznych. "
Do współpracy zaprosiliśmy doświadczonych twórców, którzy będą wspierać i nadzorować prace uczestników. I tak Anna Michalak - Bartosz poprowadzi warsztaty z projektowania kostiumu, Włodzimierz Ćwir z rzeźby, a Adrian Kempa z malarstwa i rysunku. Uczestnicy, w ramach projektu, odwiedzą także kaliskie placówki oświatowe, prowadzące edukację artystyczną oraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Zwieńczeniem tej edukacyjnej podróży będzie zorganizowanie wystawy, składającej się z prac przygotowanych przez uczestników projektu" - informuje OKL Wieża Ciśnień w Kaliszu. - "Naszym celem jest podniesienie poziomu umysłowego i emocjonalnego dobrostanu młodzieży dotkniętej marginalizacją, poprzez czynne uczestnictwo w procesie twórczym. Zakładamy, że udział w projekcie znacznie podniesie kompetencje społeczne uczestników, a także przysporzy im wiele radości. Tworzenie prac artystycznych ma także pomóc w autoekspresji, a uczestnictwo młodzieży z różnych środowisk ma rozwijać umiejętności interpersonalne, nauczyć jak kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość" - dodają organizatorzy.

Projekt ten integruje różne pola ludzkiego rozwoju; łączy sztuki wizualne, wiedzę o procesie twórczym, pobudza do kreatywnego myślenia i udowadnia, że z biernego obserwatora można przeistoczyć się w aktywnego twórcę.
Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Warsztaty będą odbywać się regularnie we wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 18.00 w OKP Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu (ul. Górnośląska 66a). Każdej z dziedzin sztuki (projektowanie kostiumu, malarstwo, rzeźba) poświęcone będą 4 tygodnie, co da w sumie 8 spotkań. W każdym tygodniu będą obywać się 2 spotkania trwające 2 godziny.

Pierwsze zajęcia - warsztaty z projektowania kostiumu z panią Anną Michalak – Bartosz rozpoczną się 22 września 2020 r. o godz. 16.00 w Wieży Ciśnień. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Realizacja projektu:
1. Organizacja cyklu kreatywnych warsztatów artystycznych i mini wykładów nt. projektowania kostiumów
2. Organizacja cyklu kreatywnych warsztatów artystycznych i mini wykładów nt. malarstwa
3. Organizacja cyklu kreatywnych warsztatów artystycznych i mini wykładów nt. rzeźby
Uczestnicy warsztatów zapoznają się zagadnieniami z każdej z ww. dziedzin artystycznych oraz metodami i narzędziami pracy, podczas warsztatów młodzież przygotuje własne obrazy, rzeźby i kostiumy, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy.
4. Organizacja wizyty na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu oraz w Liceum Plastycznym im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.
Uczestnicy projektu będą mogli zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna na wyższych szczeblach. Będą mogli także wziąć udział w tzw. lekcji pokazowej.
5. Wycieczka do Muzeum Narodowego we Wrocławiu . Młodzież będzie miała okazję zobaczyć w jaki sposób eksponowane są dzieła sztuki, a następnie wiedzę tę wykorzystać podczas przygotowania własnej wystawy.
6. Pokaz mody oraz wystawa prac wykonanych przez młodzież podczas warsztatów.
Nasi podopieczni wezmą aktywny udział w przygotowaniu pokazu mody oraz wystawy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).