O Kościelniaku w Książnicy

Włączając się w obchody 28. Europejskich Dni Dziedzictwa Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu przygotowała wystawę poświęconą kaliskiemu artyście - Władysławowi Kościelniakowi.
21 września mija 5-ta rocznica śmierci tego cenionego malarza, historyka - regionalisty i bibiofila. Właśnie taki rys sylwetki mistrza został nakreślony w ekspozycji zatytułowanej „Władysława Kościelniaka wędrówki wielkopolskim szlakiem”.
Obok wystawy Książnica przygotowała prezentację bibliofilskiego wydania książki „Szkic do portretu Władysława Kościelniaka. Dedykacje i autografy z księgozbioru artysty”.

Wernisaż wystawy zaplanowano na sobotę, 19 września na godz. 12:00, w siedzibie Książnicy przy ul Południowej 62 w Kaliszu.
Ze względu na obowiązujące wymogi sanitarne ekspozycję jednorazowo będzie mogło zwiedzać maksymalnie 10 osób z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami. Organizatorzy proszą o posiadanie indywidualnych środków ochronnych.


na fot.: Władysław Kościelniak / arch. www.RC.fm

Władysław Kościelniak był z zamiłowania historykiem Kalisza i regionu. Ze swoim szkicownikiem wędrował po całej Wielkopolsce, dokumentował, fotografował i szkicował malownicze obiekty zabytkowe, ciekawe skarby architektury.
Książnica przygotowuje wydanie bibliofilskiej książki w nakładzie 105. egzemplarzy ręcznie numerowanych z naklejonym ręcznie ekslibrisem artysty. Liczba egzemplarzy nawiązuje do 105. rocznicy urodzin Kościelniaka, którą będziemy obchodzić w 2021 r.
Inicjatywa przypomnienia Władysława Kościelniaka i uczczenia 5. rocznicy jego śmierci podjęta przez bibliotekarzy Książnicy jest wyrazem potrzeby przypominana tej znaczącej postaci, ale także refleksji nad wagą izby muzealnej. Przypomnijmy, iż Pracowania artystyczna W. Kościelniaka znalazła się w murach Książnicy w 2016 r. i swoje miejsce znalazła w strukturach działu zbiorów specjalnych wypełniając jedno z pomieszczeń na drugim piętrze biblioteki.

Tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa „Moja droga” doskonale wpisuje się w biografię W. Kościelniaka. W zbiorach Książnicy przechowywana jest bogata spuścizna artysty. Organizatorzy wystawy chcieli przede wszystkim zwrócić uwagę na jego dwie pasje: wędrówki po Wielkopolsce oraz pasje bibliofilskie. Pasje te ilustrują pewną część jego życiowej drogi. Wielkopolska zajęła w dorobku artysty szczególne miejsce. Był on bowiem, można z przekonaniem powiedzieć, nade wszystko oddany swojej małej ojczyźnie, przede wszystkim swemu rodzinnemu miastu. Dedykacje wyjęte z księgozbioru Kościelniaka są ważnym dopełnieniem wizerunku artysty.

Wielką satysfakcję stanowi fakt rozbudowy Książnicy. W nowym skrzydle biblioteki nacisk położono, oprócz priorytetowego wolnego dostępu dla czytelników, na stworzenie odpowiednich warunków magazynowania, opracowywania i udostępniania zbiorów specjalnych. Zaplanowany został magazyn zapewniający stabilne warunki przechowywania zbiorów. Przewidziano również salę wyposażoną w szyby dźwiękochłonne do prezentacji Pracowni Artystycznej Władysława Kościelniaka.

tekst za: B. Celer

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).