Podsumowanie z Januszem Kokotem

W Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, do 27 listopada trwa wystawa prac związanego z Kaliszem malarza i rysownika - Janusza Kokota, zatytułowana „Poza horyzont”.
W czwartek, 25 listopada 2021, o godz. 18.00, w siedzibie Galerii przy placu św. Józefa 5 w Kaliszu odbędzie się spotkanie z artystą, które będzie swoistym podsumowaniem tej prezentacji. Uczestnicy tego wydarzenia będą mogli wziąć udział w oprowadzaniu autorskim oraz w rozmowie o refleksjach po obejrzeniu zaprezentowanych prac, a także po przeczytaniu „Afrobiografii”, książki autorstwa Janusza Kokota.

Wstęp na to wydarzenie jest wolny.

Wernisaż wystawy „Poza horyzont” odbył się w czwartek, 21 października 2021 roku, o godzinie 19.00, w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Tytuł tej ekspozycji, jak sam jej autor mówi, „jest wyrazem tęsknoty za przekraczaniem granic i odkrywaniem nieznanego… w sobie samym”. Tematyka natomiast jest rezultatem prób poszukiwania artystycznej tożsamości twórcy, po doświadczeniach życia w odmiennej kulturze w czasie kilkuletniej pracy na polu misyjnym w Afryce. Ta głęboka refleksja skłoniła artystę do podjęcia dialogu z twórczością mistrzów sztuki współczesnej i stała się formą wielowymiarowej korespondencji dotyczącej języka sztuki. W pracach odnajdujemy odniesienia do twórczości m.in. australijskiej artystki Rosalie Gascoigne, brytyjskiego twórcy Richarda Longa, op-artowej malarki Bridget Riley, amerykańskich twórców dwudziestego wieku takich jak Frank Stella, Jackson Pollock, Kenneth Noland, Richard Serra czy Franz Kline. To, co łączy większość wyżej wymienionych artystów, to podobne rozumienie idei dzieła sztuki. Cykle prac „12 linii”, „5 linii” czy poliptyk „Bez tytułu”, będące częścią prezentacji „Poza horyzont”, stanowią dopełnienie tego dialogu i przekonanie o sile oddziaływania minimalizmu, tak charakterystyczne dla twórczości Janusza Kokota.

Janusz Kokot urodził się w Kaliszu w 1960 r. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w Instytucie Artystycznym. Uprawia malarstwo i rysunek. W latach 1988-2020 zrealizował 19 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 13 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich.

Tekst za: Galeria Sztuki im. J.Tarasina w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).