Romantyczni sprzed prawie 200 lat !

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Romantyczni 1830-1831. Kalisz doby powstania listopadowego”. Wernisaż odbędzie się w czwartek, 25 listopada o godz. 17.00 w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4 (wejście od ul. Łaziennej).

Wystawa autorstwa Anny Tabaki ma charakter patriotyczno-rocznicowy, choć jej narracja nie koncentruje się na polach bitew, ale na życiu miasta w przeddzień i po wybuchu powstania listopadowego i szerzej pokazuje stolicę jednego z ośmiu województw Królestwa Polskiego. Dwieście lat temu Kalisz liczył niewiele ponad 10 tys. mieszkańców. Dzięki funduszowi budowlanemu ustanowionemu przez cara Aleksandra I Romanowa oraz ożywionej działalności handlowej miasto w przeddzień wybuchu patriotycznej rewolucji przeżywało okres rozkwitu. To wtedy powstały najważniejsze budynki, dzisiaj zabytkowe, związane z klasycystyczną rozbudową Kalisza: most Kamienny, Trybunał, Komisja Wojewódzka, kamienica Puchalskiego i wiele innych.
W takiej scenografii rozgrywa się dalsza część wydarzeń omówionych na ekspozycji. Obejmuje ona wypadki poprzedzające noc listopadową, to jest działalność legalnej i konspiracyjnej opozycji z Kaliskiego, a następnie historię Korpusu Kadetów, oddziałów wojskowych sformowanych w naszym regionie oraz życie miasta aż do upadku powstania. Polityczną puentę wyznacza zwołany tu we wrześniu 1835 r. zjazd cesarzy, na którym władcy Rosji i Prus z ostentacją potwierdzili swoje panowanie w tej części Europy.

Wystawa czynna będzie do lutego 2022 r.

tekst za: Fb MOZK

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).