Potyczka J. Oksińskiego

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza mieszkańców z terenu całej ziemi kaliskiej na kolejne wydarzenie w ramach projektu "A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim". Jego celem jest uczczenie pamięci o wydarzeniach i bohaterach z naszego regionu, z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

"Już w najbliższą sobotę 27 maja zapraszamy wszystkich mieszkańców ziemi kaliskiej do Opatówka na rekonstrukcję historyczną pod tytułem "Potyczka Józefa Oksińskiego w Opatówku i scenki z Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim". To kolejne wydarzenie w ramach projektu "A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim". Zapraszamy państwa serdecznie" - powiedziała radiuCENTRUM Ewa Kłysz z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Pierwsze atrakcje będą dostępne już od godz. 12:00. Sama rekonstukcja rozpocznie się o godzinie 14:00.

Pełny plan wydarzeń 27 maja:

12:00 zwiedzanie wystawy na temat Powstania Styczniowego w muzeum z oprowadzaniem kuratorskim.

13:00 wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu wiedzy o Powstaniu Styczniowym pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, prezydenta Kalisza i starosty kaliskiego. Wydarzenie to uświetni krótki koncert uczniów PSM II stopnia.

14:00 rozpoczęcie rekonstrukcji przed budynkiem Muzeum

14:15 inscenizacje historyczne na ulicy Kościelnej, epizody historyczne z Powstania Styczniowego w Opatówku, Kaliszu i powiecie kaliskim: manifestacja patriotyczna pod domem naczelnika powiatu kaliskiego, kolportaż plakatów z antycarskimi wierszami, rozklejanie ulotek zakazujących żałoby narodowej, pobyt grupy Józefa Oksińskiego w Opatówku (przejęcie kasy miejskiej, przekazanie sukna powstańcom przez fabrykanta Fiedlera, potyczka z Rosjanami), w gościnie u księdza proboszcza, restrykcje popowstańcze (odczytywanie list osób objętych nadzorem policyjnym), recytacja poezji patriotycznej Stefana Gillera.

15:30 przemarsz uczestników rekonstrukcji chodnikiem (zgodnie z zasadami ruchu drogowego) na ulicę Dworcową i wspólne biesiadowanie przy grillu i grochówce.

O godzinie 16:30 przed dworcem PKP w Opatówku rozpocznie się koncert zespołu „Antes Semble”, którego organizatorami są Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy Opatówek.

Od godz. 12:00 na stoisku przed Muzeum Historii Przemysłu każdy będzie mógł własnoręcznie zakorkować butelkę z ostemplowanym i podpisanym przez siebie Manifestem KCN, na zabytkowej korkownicy ze zbiorów Muzeum.

Na wszystkich uczestników będą czekać pamiątkowe pocztówki.

Każdy, kto pobrał Paszport Emisariusza Rządu Narodowego podczas rekonstrukcji, która odbyła się w styczniu w Murowańcu, otrzyma kolejną pieczątkę. Ten, kto nie ma jeszcze paszportu może otrzymać go teraz i także zbierać pieczątki z rekonstrukcji. Wszystkich rekonstrukcji jest pięć. Dla tych, którzy zbiorą wszystkie pieczątki w Paszporcie, przygotowaliśmy specjalne nagrody. Wręczymy je na podsumowaniu projektu w dniu 10 listopada w Godzieszach.

Partnerem medialnym wydarzenia jest radioCENTRUM.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).