Wystawa o ziemiaństwie

Do 24 października w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy można zwiedzać wystawę czasową "Splendor Wielkopolski". Wernisażowi towarzyszyła debata naukowa poświęcona historii i dziedzictwu Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja. Zorganizował ją kanclerz Stowarzyszenia Potomków Sejmu Czteroletniego Michał Kwilecki. Gościem honorowym był ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas.

Muzeum Ziemiaństwa jest miejscem spotkań ziemian, szlachty polskiej, tych wszystkich, którym bliska jest przeszłość i historia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W debacie o Sejmie Wielkim i o Konstytucji 3 Maja, której moderatorem był dr Stanisław Borowiak z Muzeum Ziemiaństwa, uczestniczyli naukowcy prof. Andrzej Małkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Andrzej Glabisz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawnik Piotr Szymaniec z Wrocławia. Gość honorowy ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas podkreślił, że wydarzenia z 1791 roku są bardzo ważne dla Litwinów i 3 maja jest na Litwie, podobnie jak w Polsce, świętem narodowym.

Debatę historyczną organizował Michał Kwilecki - kanclerz Stowarzyszenia Potomków Sejmu Czteroletniego i to on zapraszał gości. Wśród nich była 89- letnia Izabella z Turnów - Przybylska - potomkini Adama Turno - brata Kazimierza Turno, któremu gen. Augustyn Gorzeński zapisał Dobrzycę w testamencie. Starsza pani była Dobrzycą zachwycona. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy "Splendor Wielkopolski" , na którą składają się eksponaty z XVII i XVIII wieku - pasy kontuszowe, makaty buczackie, rekonstrukcje ubiorów szlacheckich z pracowni Madame Chantberry z Katowic, arras przedstawiający bitwę pod Granikiem pochodzący z kolekcji Pawła Zambrzyckiego a także dywany perskie. Wystawę można zwiedzać do niedzieli 24 października.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).