Z nutą niepodległości

Zabytkowe ruiny kaplicy loretańskiej w Skrzebowej były miejscem koncertu pt. "Ojczyzno ma", poświęconego rocznicom Bitwy Warszawskiej i powstania Moszczanki. Ósmy już "Koncert przy ruinach" XVII-wiecznej kaplicy odbył się w sobotę 12 września, a wystąpił Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN z Poznania.

W programie wieczoru znalazło się kilkanaście pieśni i teksty narracji, obejmujące okres od odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku do chwili obecnej. To wszystko złożyło się na bardzo urokliwy, patriotycznie - modlitewny wieczór, w którym uczestniczyło około 200 osób, m.in. poseł Tomasz Ławniczak oraz burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak, który po koncercie przygotował niespodziankę - premierowy pokaz filmu na temat historii ruin kaplicy.

Koncert wpisywał się w Europejskie Dni Dziedzictwa, czyli święto "otwartych zabytków", jakie organizowane jest corocznie przez dwa wrześniowe weekendy w Polsce i innych krajach Europy.
Koncert zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w partnerstwie z Gminą i Miastem Raszków oraz Parafią pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej" oraz ze środków Powiatu Ostrowskiego.

Partnerem medialnym wydarzenia było radioCENTRUM.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).