Powstańcza wystawa

Przypominamy o wystawie poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu przez kaliskie Archiwum. Nosi ona tytuł "Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919 w świetle dokumentów epoki" i prezentuje materiały znajdujące się w zasobach tej placówki. Jest tego całkiem sporo - mówi kustosz wystawy, Krystyna Kubiak.

"Najcenniejszymi dokumentami są materiały wytworzone przez organy władzy i administracji powstańczej na terenach objętych Powstaniem Wielkopolskim. Prezentujemy także fotografie powstańców i ich dowódców, działaczy niepodległościowych, członków Rad Ludowych oraz członków towarzystw i związków powstańczych. Ponadto opracowania naukowe, liczną bibliografię i prasę, piękne sztandary ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, a także mundur, czapki powstańcze..."

Na wystawie jest też wiele dokumentów dotyczących działalności kombatantów, wykazy miejsc pamięci, akty erekcyjne pomników i tablic. Wszystko to można oglądać w kaliskim Archiwum już tylko do połowy stycznia tego roku.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).