"Statut Kaliski" w BWA


Po prezentacjach plastycznych dzieci i młodzieży w kaliskiej Galerii
Biura Wystaw Artystycznych ponownie zagościł "Statut Kaliski". "To
niezmiernie ważny i piękny dokument" - zapewniają dyrektor kaliskiego
Muzeum Jerzy Aleksander Splitt oraz szef Galerii Marek Rozpara.

Powodem,
dla którego "Statut" pojawił się w Galerii, były II. Dni Kultury
Żydowskiej. Dni wprawdzie się zakończyły, ale "Statut" powrócił jako
dokument naprawdę zasługujący na uwagę, ale nie bardzo znany w Kaliszu.
Obok oryginalnych stron książki z ilustracjami Szyka na wystawie można
oglądać również ich fotograficzne powiększenia autorstwa Mariusza
Hertmanna.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).