Święto Sióstr Nazaretanek

Dzisiejsze święto Świętej Rodziny jest także świętem patronalnym sióstr nazaretanek. Zgromadzenie utworzone w 1875 roku przez Franciszkę Siedliską miało żyć na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu i pomagać w tym również innym - mówią kaliskie nazaretanki.

" - Ten charyzmat był niezmienny: służba Kościołowi poprzez służbę rodzinie. I to też teraz się dzieje. - Siostry oprócz tego, że prowadzą szkoły, przedszkola, prowadzą także przede wszystkim domy samotnej matki. Podobnie prowadzimy domy dla osób starszych, osób ubogich. Siostry angażują się w różne dzieła charytatywne. Pracują przy parafiach jako organistki, zakrystianki. Tu w Kaliszu pracują także w kurii. Za granicą jest to praca wśród polonii zagranicznej, głównie wychowawcza z młodzieżą pochodzenia polskiego."

Każda z wymienionych form pracy jest odpowiedzią na aktualne potrzeby Kościoła. Najważniejszą jednak sprawą jest zachowanie w nich wszystkich ducha Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).