Autyzm online

Przedłużające się nauczanie zdalne - wywołane pandemią koronawirusa - utrudnia nie tylko szkolną dydaktykę.

Coraz większy problem mają specjaliści - terapeuci zaburzeń i dysfuncji. Z myślą o rodzicach, a przede wszystkim ich pociechach kaliska Fundacja Nowa Nadzieja prowadzi bezpłatne konsultacje w ośrodkach Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa i Poznania.
Dr Justynę Leszkę radioCENTRUM pyta o trudności prowadzenia terapii autyzmu w warunkach społecznej izolacji. Dyrektorka Fundacji jest tą sytuacją mocno zaniepokojona i komentuje krótko:

"Masakra... To jest bardzo duży problem i w zasadzie problem nie do odrobienia w relacjach online. W każdej sytuacji terapeutycznej najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem, z osobą, która wpływa swoim oddziaływaniem, swoją obecnością i swoimi emocjami... A tego nie da się przecież przekazać przez ekran."

na fot.: dr Justyna Leszka / dyrektor Fundacji Nowa Nadzieja

Prawie rok pandemii w Polsce nie przekreślił jednak sensu interwencji specjalistów. W ośrodkach Nowej Nadziei podejmowano ją w ostatnich miesiącach z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych, co przy specyfice zaburzeń autystycznych stanowi dla terapeutów nie lada wyzwanie.
"Autyzm leczony wirtualnie to w wielu przypadkach niestety krok wstecz" - i tego realnie obawia się dr Leszka:

"My w fundacji staraliśmy się w miarę możliwości realizować zajęcia terapeutyczne dla dzieci najbardziej potrzebujących, w tym także te konsultacje i diagnozy. Jeśli już mówimy o dzieciach z trudnościami w relacjach społecznych, to obserwujemy niestety w wielu przypadkach wyraźny regres w zachowaniu i funkcjonowaniu dzieci, które były już dość dobrze wyprowadzone i działały... Ale jak mają ćwiczyć, jak mają 'uskuteczniać', że tak powiem swoje umiejętności społeczne, kiedy tej grupy społecznej po prostu nie ma."

Trwające od lutego konsultacje Fundacji Nowa Nadzieja są szansą dla rodziców pozostających nie tylko bez właściwej diagnozy dzieci, ale też bez wsparcia ze strony tradycyjnej edukacji szkolnej.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).