Pamięci ks. Blizińskiego

Ksiądz Wacław Bliziński - to jemu gmina Lisków, ale i powiat kaliski w bardzo dużej mierze zawdzięczają rozwój ekonomiczny, oświatowy i kulturalny na przełomie XIX i XX wieku. Mija 150 rocznica urodzin kapłana i 120-lecie jego przybycia do Liskowa.

Uroczyste obchody rocznic związanych z osobą i działalnością Księdza Prałata Wacława Blizińskiego odbyły się 20 września oczywiście w Liskowie. Rozpoczęto je od złożenia kwiatów na grobie kapłana i odsłoniecia pamiątkowej tablicy. Potem mieszkańcy i zaproszeni goście w Regionalnej Izbie Pamięci Dziedzictwa Ziemi Liskowskiej obejrzeli wystawę pamiątek związanych z działalnością prałata. Na okoliczność obchodów odtworzony został gabinet księdza z oryginalnymi elementami z jego ówczesnej plebanii. Przygotowano też wystawę wielkoformatową 10 dwustronnych tablic, na których znalazły się ciekawostki z życia księdza, fotografie, fragmenty dokumentów i pism z czasów pobytu księdza w Liskowie, a także fragmenty jego zapisków.

Tymczasem w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Kaliskiego, na której podjęto okolicznościową uchwałę upamiętniającą postać i dokonania księdza prałata Wacława Blizińskiego. Na zakończenie obchodów zagrała Kapela i Zespół Liskowianie, które w tym roku świętowały 40-lecie funkcjonowania. To jednak nie jedyne jubileusze. W tym roku setną rocznicę powstania świętuje Dom Dziecka w Liskowie, a 120-lecie działalności obchodzi Orkiestra Dęta. To kolejne dzieła księdza Blizińskiego. Warto dodać, że już 24 września w Warszawie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i Kultury Wsi odbędzie się specjalna konferencja poświęcona życiu i działalności ks. Wacława Blizińskiego, a na Krakowskim Przedmieściu przez tydzień prezentowana będzie wspomniana wystawa.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).