Nowi szafarze

Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w Diecezji Kaliskiej - dekrety umożliwiające osobom świecki udzielanie sakramentu odebrało 35 wiernych. W tym gronie jest jedna kobieta, siostra zakonna ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Wcześniej kandydaci na szafarzów odbyli kurs przygotowawczy i formacyjny organizowany przez Wydział Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu oraz zdali egzamin. Uroczystość ustanowienia nowych szafarzy odbyła się w piątek, 1 grudnia, w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. W trakcie nabożeństwa kandydaci na szafarzów zostali imienne przedstawienie biskupowi Łukaszowi Buzunowi i odbył się obrzęd ich pobłogosławienia. W niedzielę nowi szafarze Komunii Świętej zostali przedstawieni w parafiach, w których będą pełnić posługę. Obecnie w diecezji kaliskiej jest ponad 300 takich osób.

na fot.: bp. Łukasz Buzun wręczający dekret jednemu z nowych szafarzy

Posługa została wprowadzona w czasie Soboru Watykańskiego II (11 października 1962 do 8 grudnia 1965.). Zgodnie z wytycznymi Episkopatu w Polsce szafarzami mogą być mężczyźni, którzy ukończyli 35 lat. W wyjątkowych sytuacjach ordynariusz danej diecezji wydaje zezwolenie na pełnienie posługi przez zakonnice.

na fot.: nowi szafarze Komunii Świętej w czasie mszy św., na której odebrali dekrety umożliwiające im udzielanie sakramentu

Głównym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej jest zanoszenie sakramentu wiernym, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą osobiście uczestniczyć w nabożeństwie. W wyjątkowych sytuacjach mogą szafarze mogą pomagać księdzu rozdzielać Komunię Świętą w czasie mszy.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).