Dla pokrzywdzonych

Już w ten wtorek - 16 kwietnia w Kaliszu rozpoczyna działalność Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, świadkom przestępstw i ich rodzinom. To program, który realizują kaliscy księża Orioniści, których siedziba znajduje się przy ul. Kościuszki 24. Ośrodek będzie udzielał wielopłaszczyznowej pomocy wszystkim pokrzywdzonym w okresie do 5-ciu lat od momentu wystąpienia przestępstwa, do chwili zgłoszenia się do ośrodka lub do 5-ciu lat wystąpienia skutków przestępstwa.

"Będzie to pomoc: prawna, psychologiczna, psychiatryczna, tłumaczy migowych i językowych, ale również materialna. W ramach pomocy materialnej będzie opłacany zakup żywności, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego, remont i opłata czynszu mieszkań, odpoczynek dzieci i młodzieży, finansowane będzie koszt żłobków, przedszkoli, kursów, szkoleń itd." - powiedział radiuCENTRUM ks. Sylwester Sowizdrzał, dyrektor Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści w Kaliszu.

W celu otrzymania pomocy należy zgłosić się osobiście do Ośrodka przy Kościuszki 24.


na fot.: ks. Sylwester Sowizdrzał / dyrektor Zgromadzenia Orionistów w Kaliszu

"Trzeba wypełnić wniosek o udzielenie pomocy. Przy złożeniu wniosku należy okazać się dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przestępstwa (z policji, prokuratury, sądów, Centrów Interwencji Kryzysowych, lekarskimi, innymi) oraz przedłożyć kserokopie tych dokumentów" - dodał ks. Sylwester Sowizdrzał.

Ośrodek został utworzony w ramach współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i będzie finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.


na fot. od lewej: ks. Janusz Nowak / prezes Fundacji Czyńmy Dobro, ks. Sylwester Sowizdrzał / dyrektor Zgromadzenia Orionistów w Kaliszu, ks. Damian Stawicki / wicedyrektor Zgromadzenia

Ośrodek jest odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz ich najbliższym. Udzielona pomoc złagodzi cierpienie będące efektem doznanych krzywd. Pozwoli na szybszy powrót do zdrowego, normalnego funkcjonowania. Skróci czas cierpień fizycznych oraz psychicznych.

Realizacja zadania wpłynie na zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatów objętych projektem, zarówno pod względem prawnym, psychologicznym jak i materialnym w odniesieniu do pokrzywdzonych przestępstwami, ich najbliższych oraz świadków i ich najbliższych, zarówno w czasie jak i po popełnieniu przestępstw na ich szkodę.
Poradnictwo prawne i mediacje wzmocnią ich położenie w stosunku do sprawców, jak i organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna wzmocni pewność siebie, pomoże wyjść z poczucia bezradności. Pomoc materialna pozwoli zapobiec zapaści finansowej rodzin pokrzywdzonych. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pozwoli na znalezienie lepszej oferty pracy, która przyniesie poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Przy Ośrodku działał będzie multidyscyplinarny zespół składający się z:
- pracowników pierwszego kontaktu
- psychologów, psychiatrów,
- prawników
- mediatorów, kuratorów sądowych
- tłumacza języka migowego, tłumaczy języków obcych.

Obok Ośrodka w Kaliszu działać będzie 7 punktów lokalnych: w Opatówku, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Jarocinie, Kępnie, Ostrzeszowie i Krotoszynie.

Ośrodek w Kaliszu będzie czynny:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-20.00
- w piątek od 8.00-16
- sobotę 8.30-12.30
W punktach lokalnych pełnione będą dyżury w określone dni i godziny.

Kontakt z Ośrodkiem i punktami lokalnymi osobisty lub za pośrednictwem całodobowej infolinii: 62 – 72 32 006.

Całodobowo przez 365 dni w roku działało będzie mieszkanie interwencyjne. Na terenie Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kaliszu czekają na potrzebujących pokoje z dostępem do łazienki, toalety, kuchni, pralni.

Pomoc udzielana przez Ośrodek jest bezpłatna !

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).