Zmarł biskup Edward Janiak

W ten czwartek zmarł bp Edward Janiak. Przyczyną śmierci byłego ordynariusza diecezji kaliskiej był nowotwór.
„W czwartkowe południe odebraliśmy telefon od najbliższej rodziny biskupa, która poinformowała nas o jego śmierci. Wielebny cierpiał na chorobę nowotworową. Szczegóły dotyczące pochówku poznamy wkrótce." – powiedział radiuCENTRUM ks. mgr Michał Włodarski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej.

Bp Edward Janiak urodził się w roku 1952 w Malczycach. W 1979 przyjął święcenia prezbiteriańskie. Na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu uzyskał doktorat z teologii moralnej. Był pierwszym dyrektorem Caritasu archidiecezji wrocławskiej, sekretarzem Henryka Gulbinowicza i proboszczem polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. W 1996 został biskupem pomocniczym wrocławskim.

W 2012 roku objął stanowisko biskupa diecezji kaliskiej z którego sprawowania zrezygnował pod koniec 2020 roku – powodem decyzji były oskarżenia o dopuszczenie się przez duchownego zaniedbań w sprawie sygnalizowanych nadużyć seksualnych, których sprawcami byli podlegli mu księża.

Ostatecznie bp Edward Janiak otrzymał nakaz opuszczenia diecezji kaliskiej, zakaz uczestnictwa we wszelkich publicznych uroczystościach religijnych, ale też spotkaniach świeckich na terenie diecezji.

autor: szwarcatrc.fm

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).