Łap deszczówkę

1 lutego rusza kolejna edycja programu "Ostrów łapie deszcz", w którym ostrowianie mogą otrzymać miejskie dotacje na zbieranie i ponowne wykorzystanie wód opadowych. W tym roku na ten cel miasto przeznaczy 150 000 złotych.

Program dofinansowania zakupu zbiorników do zbierania deszczówki cieszy się w Ostrowie Wielkopolskim dużą popularnością. Pilotażowy program "Ostrów łapie deszcz" wprowadzono w 2020 roku. Od tego czasu na wsparcie mieszkańców w łapaniu deszczówki miasto przekazało niemal 300 000 złotych. W tym roku na ten cel przeznaczone zostanie kolejne 150 000 złotych.

By ubiegać się o dofinansowanie, wystarczy złożyć w terminie od 1 do 28 lutego wniosek w Urzędzie Miejskim. Dotacja, w zależności od instalacji, będzie wynosić od 500 złotych do 2 000 złotych na każdą instalację.

Na dofinansowanie w wysokości 500 złotych może liczyć mieszkaniec, który na swojej posesji ustawi zbiornik na deszczówkę o pojemności do 500 litrów, 1000 złotych - jeśli zbiornik będzie mieć powyżej 500 litrów. Natomiast 2 000 złotych to propozycja dla tych ostrowian, którzy zdecydują się na montaż nowego zbiornika podziemnego.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. Wsparcie może być udzielone na pokrycie kosztów zakupu i montaży elementów wchodzących w skład systemu deszczowego. Nie można wykorzystać dotacji do opracowania dokumentacji, pokrycia kosztów remontu istniejącego systemu, a także zakupu i montażu rynien i rur spustowych.

Wnioski w wersji papierowej można złożyć lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu ePUAP.

Do ubiegania się o dotację są uprawnione osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy i gminne lub powiatowe osoby prawne.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 58 22 436 lub 62 58 22 433, e-mail: rgoatumostrow.pl.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).