Wyremontują bursę

2 500 000 złotych wyniesie koszt modernizacji bursy przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wielkopolskim. Podpisano umowę z wykonawcą.

Docieplony będzie cały budynek, łącznie z częścią podziemną. Obiekt zyska nowy tynk. Wymieniony zostanie dach, i zainstalowana fotowoltaika. W planach jest też ogrodzenie terenu i budowa boiska. Zmiany poprawią warunki bytowe młodzieży, a budynkowi nadadzą nowy charakter i wygląd.


Internat istnieje od 1959 roku. Jest międzyszkolną, koedukacyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczących się poza miejscem zamieszkania. Bursa to drugi dom dla 150 podopiecznych. To ostatni budynek oświatowy w powiecie ostrowskim- dotąd niewyremontowany.


na fot. facebook / Bursa Szkolna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestycja ma zostać ukończona do lipca 2022 roku, a jej koszt to 2 500 000 złotych. Z tego 1 300 000 złotych to pieniądze rządowe; reszta pochodzi z budżetu powiatu ostrowskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).