Lisy pod kontrolą

Od 19 lat jest realizowany "Program odbudowy zwierzyny drobnej na terenie powiatu pleszewskiego". Uczestniczą w nim myśliwi z 11 kół łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie na terenie powiatu. W sezonie 2020/21 myśliwi ustrzelili 659 lisów. A wszystko po to, aby chronić zające, kuropatwy i bażanty przed szybko rozmnażającymi się drapieżnikami.

Równowagę w przyrodzie naruszyła cywilizacja, a dokładnie człowiek, który likwiduje miedze, wycina krzewy śródpolne, gdzie chroni się zwierzyna drobna oraz ptactwo, rozsypuje też w lasach szczepionkę przeciwko wściekliźnie, co przekłada się na niekontrolowany wzrost populacji lisa, który żywi się m.in. zającami, kuropatwami czy bażantami. Aby przywrócić równowagę, trzeba zmniejszyć populację lisa - drapieżnika i zwiększyć populację zwierzyny drobnej. W tym kierunku od 2002 roku zmierzają działania powiatu pleszewskiego. Kiedy program wdrażano, na terenie powiatu żyło 1 600 sztuk lisów i jenotów, zaś do utrzymania równowagi biologicznej wystarczy ich od 150 - 200. "Aktualnie jest ich 363, w tym sezonie odstrzelono ich 659" - mówi Piotr Fabisz, naczelnik wydziału ochrony środowiska w pleszewskim starostwie. Odstrzały lisa, w których uczestniczą myśliwi z 11 kół łowieckich, pozwoliły zatrzymać niekontrolowany przyrost naturalny drapieżników. Nie zmniejsza się już liczba zajęcy i bażantów. Udało się też uratować przed wyginięciem kuropatwy. Dwukrotnie wypuszczono w lasy i na pola w sumie ponad 3 000 ptaków z gospodarstwa hodowlanego pod Kielcami, wzbogacając w ten sposób także bazę genetyczną. Piotr Fabisz mówi, że wiosną na polach widywane były stadka kuropatw, co dobrze rokuje ptakom na przyszłość. Myśliwi, którzy odstrzelili najwięcej drapieżników, otrzymali od starosty Macieja Wasielewskiego, okolicznościowe puchary.
Ścisła czołówka:

I miejsce – Rafał Pasternak / K.Ł. Nr 19 "Żubr" z Gołuchowa (63 lisy)

II miejsce – Tadeusz Galewski / K.Ł. Nr 46 "Hubertus" z Pleszewa (48 lisów)

III miejsce – Szymon Półtorak / K.Ł. Nr 24 "Szarak" z Kotlina (46 lisów)

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).