Skanalizują Brzezie

Wkrótce rozpocznie się kanalizowanie wsi Brzezie w pow. pleszewskim. Koszt I etapu inwestycji sięga 3 300 000 zł, z tego 1 700 000 zł to dotacja pozyskana przez Pleszew z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pierwszy etap kanalizacji polegać będzie nie tylko na podłączeniu kanalizacji do 10 domów w Brzeziu, położonych na południe od drogi krajowej, ale przede wszystkim na samym poprowadzeniu instalacji z Pleszewa do podpleszewskiej wsi. Wpięcie zaplanowano na ulicy Wschodniej w Pleszewie. "Inwestycja jest o tyle wymagająca, że kanalizację należy poprowadzić przez okolice Śmieja Młyna i Przepadłego, dojść z nią do ulicy Kościelnej w Brzeziu, a następnie przebić się przez drogę krajową, aby doprowadzić sieć do obszarów położonych po drugiej (północnej) stronie szosy, które zostaną skanalizowane w II etapie - tłumaczy radiuCENTRUM burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak.

Koszt I etapu przekracza 3 300 000 zł, z czego ponad 1 700 000 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Reszta to pieniądze z budżetu Pleszew. W tej kwocie jest też 140 000 zł na wymianę starych urządzeń w stacji uzdatniana wody w Kuczkowie. Łącznie, w I etapie powstanie 4,76 km kanalizacji oraz trzy przepompownie. Na II etap kanalizacji Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie będzie mogło wystąpić o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).