Wybieramy

Dziś - 7. kwietnia - pierwsza tura wyborów samorządowych.

Druga tura - tam gdzie okaże się to konieczne - zostanie przeprowadzona 21 kwietnia.

Mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze, otrzymają 3 lub 4 karty do głosowania, w drugiej turze natomiast już tylko jedną.

Mieszkańcy miasta na prawach powiatu otrzymają po 3 karty do głosowania, natomiast mieszkańcy pozostałych miast i gmin - po 4. Tak będzie 7 kwietnia, natomiast 21 kwietnia przekazana zostanie tylko jedna karta.

Procedura wyboru radnych powinna zamknąć się w pierwszej turze. W drugiej turze - w części gmin i miast - wybierać będziemy tylko wójtów, burmistrzów lub prezydentów. Stanie się tak w sytuacji, jeśli w pierwszej turze żaden kandydat nie uzyskał ponad 50 proc. ważnych głosów poparcia.

Jeśli do wyborów na wójta/burmistrza/prezydenta zgłosi się tylko jeden kandydat, wówczas na odpowiedniej karcie należy postawić znak przy „za” lub „przeciw”.

Głosowanie zaplanowane na 7 kwietnia 2024 r. rozstrzygnie kto zostanie radnym na wszystkich szczeblach samorządu, a także w większości przypadków kto zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem danego miasta.

Ile kart do głosowania otrzyma każdy z mieszkańców w lokalu wyborczym?

W pierwszej turze wyborów samorządowych większość mieszkańców uprawnionych do głosowania otrzyma cztery karty do głosowania, zawierające listę:

1) kandydatów do rady gminy;

2) kandydatów do rady powiatu;

3) kandydatów do sejmiku województwa;

4) kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jedynie mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają 3 karty - bez tej z listą do rady powiatu, ponieważ miasta na prawach powiatu realizują zadania zarówno gmin, jak i powiatów, dlatego wybiera się jedynie członków rady miasta.

Kiedy potrzebna jest druga tura

i ile wówczas wydaje się kart do głosowania?

Druga tura potrzebna będzie tylko w tych gminach i miastach, w których żaden z kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta nie uzyskał ponad 50 proc. głosów poparcia. W takiej sytuacji do drugiej tury przejdzie dwóch kandydatów, którzy w pierwszej uzbierali tych głosów najwięcej. Wówczas 21 kwietnia mieszkańcy otrzymają tylko jedną kartę do głosowania, zawierającą dwa ww. wymienione nazwiska.

Jak prawidłowo oddać głos w wyborach samorządowych?

W dniu wyborów lokalne wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Jeśli chodzi o pierwszą turę to zagłosować można tylko na jednego kandydata na każdej z otrzymanych kart. Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X”.

W sytuacji, gdy na karcie zabraknie przecięcia lub krzyżyki zostaną postawione przy nazwiskach kilku kandydatów, głos zostanie uznany za nieważny. Nastąpi tak również, kiedy postawimy inny znak niż „X” (np. ptaszka czy kółko), albo nie zostawimy go przy żadnym nazwisku.

Zagłosować można - w odróżnieniu od wyborów parlamentarnych - tylko w miejscu stałego zamieszkania. Nie trzeba głosować w miejscu zameldowania - jeśli jest ono inne niż miejsce zamieszkania - ale jeśli chce się wziąć udział w wyborach tam, gdzie się mieszka, to należy to wcześniej zgłosić. Dzięki takiemu zgłoszeniu możliwe będzie wprowadzenie odpowiedniej zmiany w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Co w sytuacji braku kandydatów na wójta lub kiedy kandydat jest tylko jeden?

Może dojść do sytuacji, że do wyborów na wójta/burmistrza/prezydenta nie zgłosi się żaden kandydat. W takiej sytuacji wyboru włodarza musi dokonać rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Jeżeli natomiast zarejestrowany został tylko jeden kandydat wówczas na karcie do głosowania pojawi się tylko jedno nazwisko przy którym dostępne będą dwa pola - „za” i „przeciw”. Kandydat będzie uznany za wybranego, jeśli uzyska więcej niż połowę głosów „za”.

za: portalsamorzadowy.pl

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).