11 do 23

Nie powiodła się zaplanowana przez wojewódzkich radnych PiS próba odwołania Marzeny Wodzińskiej z funkcji członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Za odwołaniem głosowało 11 radnych, przy 23 głosach sprzeciwu. Nadzwyczajna sesja odbyła się w poniedziałek o godzinie 16:00 - w przerwie zwykłego, planowego posiedzenia. Wcześniej sesję nadzwyczajną zwołano na piątek, ta jednak nie mogła się odbyć ze względu na brak kworum.

Tym razem w sesji sejmiku uczestniczyło 34 z 39 wojewódzkich radnych. Wśród pięciorga nieobecnych była również Marzena Wodzińska, którą usiłowali odwołać radni Prawa i sprawiedliwości za... niewystarczający nadzór nad szpitalami, co według tłumaczeń wnioskodawców, spowodowało trudną sytuację w placówkach medycznych w regionie.
na fot.: Marzena Wodzińska / Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Tymczasem, jak powiedziała radiuCENTRUM Marzena Wodzińska, to nie ona, ani wojewódzki samorząd odpowiada za kłopoty szpitali: "Wiem za co jestem odpowiedzialna i jaką rolę ma Samorząd Województwa Wielkopolskiego wobec swoich placówek. Jako organ prowadzący dla szpitali wojewódzkich może dofinansowywać podmioty lecznicze tylko i wyłącznie w zakresie remontów, zakupów inwestycyjnych i inwestycji. Za finansowanie, ciągłość pracy i wynagrodzenia odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli dalej - ministerstwo zdrowia" - powiedziała radiuCENTRUM Marzena Wodzińska, a w wydanym w minionym tygodniu oświadczeniu podkreśliła: "Przez ostatnie 4 lata zlikwidowano w Polsce 69 szpitali, a wiele oddziałów zostało zamkniętych. Szpitale kliniczne, które są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia borykają się z identycznymi problemami. Czy ich apel z dnia 9 stycznia 2020 roku jest wyrazem tego, że są źle zarządzane i nadzorowane przez Ministra? Czy zamknięcie ponad 360 oddziałów szpitalnych i zawieszenie pracy kolejnych ponad 300 pokazują zapaść w służbie zdrowia w skali kraju? Odpowiedź nasuwa się sama. W jednej kwestii zgadzam się z Radnymi Klubu Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie zaniepokojeniem sytuacją służby zdrowia. Jednakże swoim niepokojem Państwo Radni powinni zarazić Ministra Zdrowia, który odpowiada za kryzysową sytuację w systemie ochrony zdrowia w Polsce."

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).