Oszczędnie

Urząd gminy w Szczytnikach (pow. kaliski) wystąpił z apelem do swoich mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody dostarczanej wodociągiem.

"Dotyczy to głównie ograniczenia zużycia wody do celów poza bytowych, czyli do podlewania trawników, ogródków, czy upraw rolnych. Znajdujemy się właśnie w takim okresie, kiedy występują często niedobory wody. Stąd właśnie taki apel, z którym wystąpiliśmy do naszych mieszkańców. Liczymy na jego zrozumienie. Co prawda ostatnio warunki nawodnienia i pogodowe poprawiły się, natomiast nadal należy pamiętać o tym, że woda dostarczana przez gminę w wodociągu służy przede wszystkim do celów bytowych. Prosimy zatem jeszcze raz mieszkańców o racjonalne z niej korzystanie" - powiedział radiuCENTRUM Dariusz Wawrzyniak - sekretarz gminy Szczytniki. Podkreśla również, że wielu mieszkańców gminy skorzystało z dotacji na pozyskiwanie wody ze źródeł innych niż gminny wodociąg.

"Ponieważ gmina Szczytniki jest typową gminą rolniczą i upraw rolnych jest sporo, w szczególności tych pod osłonami, to zdecydowana większość rolników z takich dotacji skorzystała i przejawia się to między innymi tym, że z roku na rok spada nam zużycie wody z wodociągu gminnego. Świadczy to właśnie o tym, że zapotrzebowanie na wodę jest pokrywane z innych źródeł, czyli z nowo wykopanych studni czy też ze zbiorników opadowych" - dodaje Wawrzyniak.

Zbyt duży pobór wody z wodociągu może spowodować chwilowe niedobry w postaci niższego ciśnienia w sieci, a nawet czasowego braku jej dostaw. Dlatego gmina zachęca cały czas do budowy instalacji umożliwiających pozyskiwanie wody na cele niebytowe jak, chociażby do zbierania deszczówki.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).