Policja sprawdzi posesje

W maju rozpoczyna się kolejna akcja prewencyjna kaliskiej policji, tym razem po kryptonimem "Posesja". W powiecie kaliskim pojawią się tzw. "kontrolujące trójki", złożone z policjanta, przedstawiciela urzędu gminy oraz przedstawiciela straży pożarnej. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim zadbanie o czystość i porządek na posesjach. Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy właściciel posesji dba o wywóz śmieci i czy w odpowiedni sposób odprowadza ścieki komunalne - wyjaśnia Monika Rataj, rzecznik kaliskiej policji:
"Na tę okoliczność właściciele zobowiązani będą do przedłożenia odpowiednich dokumentów. Ponadto sprawdzane będzie odpowiednie oznakowanie posesji poprzez nadanie numeru porządkowego. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców kontrolowane będą również zabezpieczenia przeciwpożarowe, właściwe wykonanie instalacji elektrycznej oraz składowanie materiałów łatwopalnych w odpowiedniej odległości od posesji czy przewodów elektrycznych. Komendant Miejski zapewnia, że w przypadku uchybień wobec właścicieli będą stosowane pouczenia. Kolejny etap akcji będzie miał miejsce na przełomie września i października tego roku".

Jeżeli do jesieni nie zostaną wykonane zalecenia pokontrolne, wówczas na mieszkańców zostaną nałożone mandaty karne, bądź sprawy kierowane będą do sądu.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze