Na ławeczkę do Krępicy


O blisko 20 nowych ławek wzbogacił się Park Krępicki na kaliskim ”Korczaku”. Ławki przekazał Wydział Ochrony Środowiska. Historia porządkowania polderu zalewowego jednego z dopływów rzeki Prosny sięga roku 2000. Inicjatywa radnej Iwonki Urbanowskiej wiązała się z sukcesywnymi nasadzeniami drzew i krzewów. Samemu parkowi od początku przyświeca idea edukacyjna. Z czasem park stał się wyrazem budowania więzi Kalisza z ościennymi gminami i miastami partnerskimi w Europie. Łączy pokolenia Kaliszan drzewami 60 gatunków i odmian.

"Parkowe ławeczki są teraz szczególnie oblegane; w parku spotykają się kaliszanie w każdym wieku. Niektórzy rozmawiają, inni czytają książkę lub gazetę", mówi radna Iwonka Urbanowska.

Cieniem na coraz piękniejszym krępickim krajobrazie kładzie się regularne zanieczyszczanie strugi przez rolników z Dobrzeca i Biskupic. Miasto jak dotąd nie uporało się z problemem. Dobywający się z cieku odór wypłoszył rzadkie gatunki ptaków. Nie pomagają też patrole straży miejskiej, mające ustrzec park przed regularną dewastacją. Tymczasem położona najbliżej ulicy Stańczukowskiego tzw. psia polanka zostanie przebudowana i wzbogacona architekturą zieloną. Zwycięski projekt zrealizuje student kaliskiej PWSZ.

torbiarczykatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze