Ulica Hanki Sawickiej w Kaliszu powinna posiadać nazwę

innej, niekomunistycznej postaci historycznej
19%
całkiem neutralną
81%
Razem głosów: 245