Nycek dalej z mandatem

Radni Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nie zgodzili się na uchylenie mandatu swojemu koledze, radnemu Mateuszowi Nyckowi. Nikt nie poparł wniosku wojewody w tej sprawie, który został gremialnie skrytykowany za brak uzasadnienia i formę zwrócenia się do rady.

Sesja została zwołana w oparciu o wniosek wojewody wielkopolskiego, który zwrócił się do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o uchylenie mandatu radnego Mateusza Nycka. Jak się okazało, wniosek nie zawierał żadnego uzasadnienia, co oburzyło ostrowskich radnych, między innymi Mariana Herwicha, który wypomniał wojewodzie podobne sytuacje z przeszłości.

„To jest nie pierwsza sprawa dotycząca traktowania przez wojewodę rady miasta w Ostrowie. Z tym samym spotkałem się dwa razy, gdy byłem przewodniczącym rady miasta i to samo jest teraz. To jest bezczelność ze strony wojewody, żeby zwrócić się w ten sposób do rady miasta, żeby się specjalnie zebrała i bez żadnego uzasadnienia, nie znając w ogóle sprawy, miała wygasić radnemu mandat, bo tak się wojewodzie podoba”.

na fot.: wynik głosowania nad uchyleniem mandatu radnemu

Podobnego zdania byli też inni radni, między innymi Leszek Witoń.

„Nie godzi się rozmawiać, czy osądzać kogokolwiek bez jakiejkolwiek dokumentacji. Ja na własne oczy nie widziałem żadnego rachunku, nie wiem na jakie kwoty on opiewa.

na fot.: Mateusz Nycek nie stracił mandatu radnego

A tak zarzuty podsumował sam najbardziej zainteresowany, czyli radny Mateusz Nycek.

„Ta sprawa oparta jest na kłamliwym, złośliwym donosie personalnym. Nie jestem niestety pierwszym radnym, który tego doświadcza. Czwórka radnych – trójka kolegów i jedna koleżanka – tego doświadczyła. Dlatego uprzejmie państwa proszę o racjonalną i rozsądną ocenę także mojej sytuacji”.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się radioCENTRUM, w sprawie mogło chodzić o potencjalne naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym mówiących o zakazie czerpania korzyści przez radnych na mieniu gminy w której sprawują mandat. Radni jednak w ogóle nie zajęli się merytoryczną stroną wniosku wojewody.

W głosowaniu, ostrowscy radni byli wyjątkowo zgodni i wniosek o uchylenie mandatu radnemu Nyckowi gremialnie odrzucili. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, a pozostałych 19. głosowało przeciwko wnioskowi wojewody.

Ostateczny głos w tej sprawie przysługuje jednak wojewodzie.

fot. eSesja

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).